Lede til Jesus - leve i Ham

Overskriften fortæller om det overordnede mål for vores møder, arrangementer og klubaktiviteter, der oftes foregår i Sognegården på Rævdalsvej 5.

Vi arbejder på at være et fællesskab, hvor der er plads til livets store og små spørgsmål. Her er sang, samtale, bøn, bibellæsning og forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus. Her er kaffe, kage og hygge. Det kan blive en opmuntring til at leve i tro. Det kan være en hjælp til at møde medmennesker med omsorg og kærlighed.
Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse, hvor der er fokus på evangelisk luthersk kristendom. I år er det 500 år siden Luther med sine 95 teser på en kirkedør i Wittenberg fremførte tanker, der førte til reformationen ag den daværende kirke. Bibelen blev oversat til tysk og mange andre sprog, så folk selv kunne fordybe sig i de bibelske skrifter. Luther skrev mange salmer, så evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus kunne synges ind i menneskers hjerter.
Vi håber og beder om, at det kommende halve års møder og arrengementer kan medvirke til, at Bibelen bliver lukket op, evangeliet om Jesus bliver forkndt, og mennesker kan mødes i et godt fællesskab.

 

Fællesskab der favner

Vi er skabt og døbt til at leve i fællesskab. Det kristne fællesskab er i sit 
dybeste væsen favnende. Fordi vi selv er favnet af Guds kærlighed, kan vi
i kærlighed favne hinanden - og byde andre ind i fællesskabets varme.
Det kristne fællesskab er stedet, hvor Guds omsorg og kærlighed får krop.
Favnende fællesskab handler ikke kun om møder i missionshuset, men rækker
ud i hverdagen. Favnende fællesskab begynder med gæstfrie og favnende
mennesker. Derfor må arbejdet med det kristne fællesskab stå stærkt
i Indre Mission.
 

Forkyndelse der frigør

Vi er helt afhængie af, at Gud frigør os fra de mange ting, der ellers ville
binde os. Gennem forkyndelse af det kristne budskab kan Helligånden sætte
os fri fra synd, selvretfærdighed, frygt og dårlig samvittighed. Vi sættes
fri til tro og tjeneste, tak og tilbedelse.
Troen må dagligt leve af en forkyndelse af evangeliget, der sætter mennesker
fri.
 

Forvaltning der forandrer

Vi har fået ufattelig meget af Gud; alt godt kommer fra Ham. En af de store
glæder ved disse gratis gaver er, at de sætter os i stand til at gøre en positiv
forskel i verden. Vi får liv, tid, evner, penge, nådegaver, ansvar - alt skal
forvaltes, og ledere har et særligt ansvar. Når vi forvalter Guds gaver efter
hans vilje, udfoldes hans mægtige kræfter i vores svaghed. Vi velsignes.
Der er mange mennesker, der trænger til, at Guds hjælp når frem til dem.
Derfor må forvaltningen af Guds gaver stå stærkt i Indre Mission.
 

Fundament der fastholder

Vi er helt afhængige af et fundament for vores liv som kristne.
Et fundament, der er klippefast, så det både kan bære os og fastholde os,
så vi ikke blæses omkuld. Dette fundament er Bibelens og folkekirkens
bekendelsesskrifter, hvor Jesus er det klare centrum.
Troen må til stadighed lade sig styrke og vejlede af Helligånden gennem
Ordet. Derfor må arbejdet med troens og det kristne livs fundament stå
stærkt i Indre Mission.
 
 
 
 
 
Dronninglund Indre Mission | Rævdalsvej 5, 9330 - Dronninglund